Om

Visjonen for dette felleskristne bønnearbeidet er å mobilisere til målrettet og utholdende bønn for Tromsø på tvers av menigheter og ulike kirkesammenhenger.

Vi ønsker å enes om å ta felles bønneansvar for byen gjennom regelmessige møtepunkter der vi kommer sammen for å lovsynge, feire kristen enhet og bringe byen og dets behov fram for Gud i bønn.

Den felleskristne bønnekalenderen er en viktig del av virksomheten. For hver uke fremstiller kalenderen bønneemner som vi har mottatt fra ulike arbeidsplasser og offentlige instanser i byen. Hensikten med kalenderen er at disse arbeidsplassene og deres bønnebehov skal bli gjenstand for regelmessig forbønn i de ulike gudstjenester og kristne møter i Tromsø.

Felles bønnemøte i Tromsø rådhus er også en sentral del av virksomheten. Hver torsdag kl 07 inviterer vil til bønn der vi takker Gud for og ber og velsigne de ansatte på Rådhuset og politisk ledelse i byen.

Første tirsdag i måneden arrangerer vi felles lovsang og bønn i Tromsø Baptistmenighets lokaler kl 19.30

Alle er velkommen til å delta på våre arrangementer.