Program

Første tirsdag i hver måned arrangeres felles lovsang og bønn for byen i Tromsø Baptistmenighets lokaler kl 19:00-20:30

Felles morgenbønn alle torsdager i Tromsø Rådhus kl 07:00-07:45

 

tromsø