Program

Første tirsdag i hver måned arrangeres felles lovsang og bønn for byen i Tromsø Baptistmenighets lokaler kl 19:30-21:00

Felles morgenbønn alle torsdager i Tromsø Rådhus kl 07:00-07:45

tromsø