Kontakt

Kontakt oss på e-post post(AT)lovsangogbonn.org

Ledergruppa for Sammen i lovsang og bønn for Tromsø:

-Magritt Brustad tlf 99254476

-Katrin Valen tlf 90855383

-Ingrid Kaspara Mjelde Aasen tlf 97779855

-Inger Marie Ellburg tlf 90657580