Bønnekalenderen

I Tromsø felleskristne BØNNEKALENDER 2021 , er det satt opp aktuelle bønneemner for hver uke. Vi anbefaler alle menigheter og kirker å innlemme disse temaene i ukentlige gudstjenester eller samlinger. Noen av disse temaene har vi fått fra ulike instanser i byen, andre tema er definert av en arbeidsgruppe som jobber med bønnelista.